Psycholog nabízející poradenství a terapii pro děti, dospívající i pro dospělé klienty

 

Předškolní děti – výchovné problémy, agresivita, neposlušnost, potíže s vyměšováním (enkopréza, enuréza), úzkostné projevy a dětské strachy, adaptační potíže (adaptace na MŠ, zařazování do skupiny dětí), separační obtíže, příchod sourozence a sourozenecká rivalita, psychosomatické potíže, rozvodová problematika, zvládání traumatických zážitků.

Děti školního věku – výchovné a výukové problémy, adaptace na školu, vztahy s dětmi, školní neúspěch a jeho zvládání, psychosomatické potíže, úzkostné projevy, rozvodová problematika, vztahové a komunikační potíže v rodině, zvládání traumatických zážitků.

Dospívající – osobnostní problematika, vztahové potíže, úzkostné a depresivní potíže, psychosomatika, poruchy příjmu potravy a sebepoškozování.

Dospělí klienti – podpora v náročných životních situacích, potřeba zorientovat se v sobě a vlastních emocích, potíže v partnerských, rodinných nebo pracovních vztazích, psychosomatické obtíže, potřeba naučit se pracovat s vlastními emocemi, nespokojenost se sebou samým, úzkostné a depresivní potíže.

Psychodiagnostika: Momentálně neposkytuji psychologická vyšetření (tj. testy sloužící pro potřeby školy nebo jiné instituce). V případě nutnosti psychodiagnostiky předám kontakt na spolupracující pracoviště.

Máte obavy ohledně vývoje a výchovy dítěte?

Řešíte vztahové a komunikační problémy v rodině?

Potřebujete pomoci se zorientovat sami v sobě?S těmito a dalšími otázkami Vám mohu pomoci.